Mai aproape de clienti. prieteni. familie.

Lista castigatori

locul 1 Stancila Marius
   
locul2 Bogdan Sandica
   
locul3 Taifas Lucica
   
locul4 Grosu Mariana
  Toma Eugen
  Buzatu Violeta
  Georgescu Ecaterina
  Vasiliu Ovidiu
  Delca Ionut
  Gheorghita Cristian Marius
  Manaila Vasile
  Asanache Dumitru
  Ionascu Sorin
  Grosu Vladut
  Cristea Anca
  Patrona Costel
  Ursu Florin
  Paraschiv Alexandra
  Tarba Irinel
  Botez Lucian


Tombola "Verde la cumparaturi!"

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:   

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Tombola ’’VERDE LA CUMPARATURI”

 

 

I . DESCRIEREA GENERALA A TOMBOLEI: 
Art. 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI: Organizatorii campaniei  «TOMBOLA VERDE LA CUMPRATURI» sunt S.C. ZANFIR S.N.C. persoana juridica romana cu sediul in Calea Moldovei nr. 18 A, Focsani, judetul Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J39/472/06.06.1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 1445759, reprezentata prin doamna Zanfir Lilieana, avand calitatea de Director General.
 Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE:
 (1) La «TOMBOLA VERDE LA CUMPRATURI» poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, care a cumparat produse in valoare de cel putin 200 Lei pe un singur bon fiscal, din cadrul Magazinului Zanfir, din Focsani, Str. Magura nr. 98, judetul Vrancea, in perioada de desfasurare a campaniei.
(2) Nu pot participa la loterie angajatii organizatorului, angajatii magazinelor participanteindiferent daca se afla in timpul serviciului sau nu, promoterii, angajatii firmelor colaboratoare.
(3) Nu pot participa la loterie si nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA), precum si persoanele fizice cu varsta sub 18 ani sau cele care nu dovedesc ca au domiciliul stabil in Romania.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul, modificarile urmand a intra in vigoare dupa publicarea acestora pe site-ul centrului comercial http://www.zanfir.ro.

 Art. 3. PERIOADA DE DESFASURARE:

 • «TOMBOLA VERDE LA CUMPRATURI» se desfasoara in perioada 15.12.2017 – 31.12.2017, intre orele 07:00 – 22:00.

Art. 4. PREMIILE ACORDATE: (1) Premiile acordate in cadrul campaniei «TOMBOLA VERDE LA CUMPRATURI» sunt următoarele:  

 • 1 buc. Smartphone Samsung Galaxi S8, 64 GB, 4 G, Midnight Black
 • 1 buc. Smart TV Samsung HD LED TV 32``, Series 4
 • 1 buc. Fier de calcat Braun Tex Style 7
 • 17 buc. Expresor Tchibo Cafisimo Pure II

Premii instant

 • 20 buc Oala Teflon 30 cm, 8,5 l
 • 20 buc Oala dubla +Capac
 • 20 buc Tigaie Adanca Teflon 26 cm
 • 20 buc. Aprinzator Aragaz Piezo
 • 86 buc. Platou ceramica Mos
 • 135 buc. Gril Teflon 25X20 cm
 • 139 buc Zforne Cake 26 cm
 • 415 buc Oala Teflon 22 cm, 4,5 l

Data limita de revendicare a premiilor este 15.01.2018. Valoarea totala a premiilor oferite este estimata la suma de 20.925.10 LEI. 

Art. 5. TAXE SI IMPOZITE: Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi datorat.  

 Art. 6. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001: 
(1) Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit la standul de desfasurare a campaniei, la Biroul Administrativ, pe site-ul http://www.zanfir.ro. si pe pagina 
www. facebook.com/zanfir.supermarket.focsani
(2) Participarea la tombola implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
(3) Conform legii 677/2001, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Biroului Administrativ la adresa: Str. Calea Moldovei, Nr. 18 A, Focsani, Jud. Vrancea. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
(4) De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(5) Prin acceptarea premiului, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre S.C. ZANFIR S.N.C  in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul), sa emita pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.  

 

 • REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE:

Art. 7 MODALITATEA DE PARTICIPARE: Pe parcursul celor 17 de zile de desfasurare, fiecare client care face cumparaturi in valoare de cel putin 200 lei pe un singur bon fiscal de la Magazinul Zanfir, din Focsani, Str. Magura nr. 98, judetul Vrancea are posibilitatea de a castiga unul din premiile instant sau:
Premiul I- Smartphone,  Samsung Galaxi S8,
Premiul II - Smart TV Samsung HD LED TV 32``,
Premiul III - Fier de calcat Braun Tex Style 7,
Alte premii  - Expresor Tchibo Cafisimo Pure II.
Fiecare persoana care se va prezenta la standul special amenajat in perioada campaniei, intre orele 10:00 - 22:00 cu bonul fiscal in valoare de cel putin 200 lei va primi un premiu instant constand in produsele mentionate la art. 4 in limita stocului. Participantul va completa talonul cu datele personale si va introduce in urna special amenajata. In urma extragerii din data de 6 ianuarie 2018  participantii la campanie vor castiga:
- Premiul I- Smartphone,  Samsung Galaxi S8,
- Premiul II - Smart TV Samsung HD LED TV 32``,
- Premiul III - Fier de calcat Braun Tex Style 7,
- Alte premii  - Expresor Tchibo Cafisimo Pure II.
Nu se accepta bonurile cumulate. 

 Art. 8  TRAGEREA LA SORŢI: 
Extragerea marelor premii, sus mentionate va avea loc vineri, 05.01.2018, ora 12:00, la sediul Organizatorului.

  Art. 9 CONDIŢII DE VALIDARE A PREMIULUI:
 Pentru validarea premiilor, castigatorii vor trebui sa aiba asupra lor actul de identitate si bonul fiscal aferent lozului castigator.

Art. 10 CONTESTAŢII:
 (1) Cererea scrisa, expresa si motivata, a participantilor la prezenta tombola in vederea sesizarii organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusa la Biroul Administrativ din cadrul S C. ZANFIR S.N.C., in cel mult 24 de ore de la extragere.
(2) Urmatoarele 48 (patruzecisiopt) de ore sunt destinate solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.
(3) In situatia anularii premiilor pentru motivele prevazute in prezentul Regulament, castigatorii ale caror premii au fost anulate, se obliga sa predea organizatorului premiile primite sau contravaloarea acestora, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore din momentul în care au fost anuntati in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, de catre organizator despre anularea motivata a premiilor.
(4) Premiile astfel anulate vor fi evidentiate intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija organizatorilor si vor ramane la dispozitia sa.
  Taxele privind autentificarea prezentului regulament au fost suportate de catre  S.C. ZANFIR S.N.C..
Art. 11-IMPOSIBILITATEA RIDICĂRII PREMIILOR:
În cazul în care oricare dintre câştigãtorii Concursului se află în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarialã specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notariala, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

Art. 12 FORTA MAJORA:
Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.
      
                                                                                   Organizator, 
                                                                                         S.C. ZANFIR S.N.C.